วิธีเลือกซื้อ เลือกใช้ เครื่องมือตัด มีดกัดตัดชิ้นงาน Cutter

วิธีเลือกซื้อ เลือกใช้ เครื่องมือตัด มีดกัดตัดชิ้นงาน Cutter

วิธีเลือกซื้อ เลือกใช้ เครื่องมือตัด มีดกัดตัดชิ้นงาน Cutter

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลื้อกวัสดุมาทำ Cutting tool หรือ cutting tools ต่างๆนั้นประกอบด้วย

1. ความแข็ง(hardness) วัสดุที่นำมาใช้จะต้องมีความแข็งสูงและรักษาความแข็งเมื่อร้อน(hot hardness) ได้ดีความแข็งจะต้องไม่ลดลงมากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

2. ความรั้น(toughness) วัสดุที่มาใช้จะต้องมีความรันสูง ต้องรักษาสภาพอยู่ได้ โดยที่ไม่มีอาการบิดเบี้ยว หรือเสียรูปเมื่อเกิดการสะดุด หรือการกระแทกกับขิ้นงาน

3. ความต้านทานการสึกหรอ(wear resistance)วัสดุที่นำมาใช้จะต้องมีความต้านทานการสึกหรอสูง รักษาคมได้นานไม่ต้องลับคมหรือเปลี่ยนบ่อย

4. ความเฉื่อยต่อปฏิกิริยา(inertness) วัสดุที่นำมาใช้จะต้องมีความเป็นกลางไม่ทำปฏิกิริยาใดๆกับชิ้นงานหรือสารหล่อเย็น(cutting fluids)

วัสดุที่เหมาะสมจึงประกอบด้วย (cuttng tools materails to Maker comprounda )
1. เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าเจือปานกลาง(carbon and medium – alloy steels)
2. เครืองมือรอบสูง(h่igh -speed steels: HSS : HSS Cutting tools)
3. โคบอล์เจือหล่อ(cast – cobalt alloys : Cast Cuuting tools )
4. คาร์ไบด์(carbides : Carbide Saw : Carbide Tools : Carbide Cutting tools)
5. มีดคมตัดเคลือบ(coated tools)
6. เซรามิก(ceramics : Ceramics Cutting tools)
7. คิวบิคโบรอนไนไตรด์(cubic boron nitride : Cubic Cutting Tools)
8. ซิลิกอนไนไตรด์((silicon nitride : Selicon Nitride Cutting tool)
9. เพชร(diamond : Dimonds Cutting tool)